BOUWCURSUSSEN > ALLE CURSUSSEN > BEDRIJFSHULPVERLENING BASIS (BHV)

Bedrijfshulpverlening Basis (BHV)

Beschrijving

932dd7fd72960ca014ad844b9f51e88a_0f3614c3905ac60aca9df05a14a61f6c-1

Inhoud van de cursus:

Het volledig uitsluiten van bedrijfsongevallen is onmogelijk. Zelfs bij de best beveiligde bedrijven zal van tijd tot tijd een incident of ongeluk plaatsvinden. Ook een goed beveiligde werkgever is daarom verplicht volgens de Arbo-wet voorzorgsmaatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden.

Onderwerpen:

 • De taken van de bedrijfshulpverlener
  Het bieden van eerste hulp volgens de nieuwste richtlijnen (levensreddende handelingen)
 • Reanimeren
 • Hoe te handelen bij verschillende soorten ongevallen
 • Ontstaan en verloop van brand
 • Blustechnieken
 • Het vermogen om in noodsituaties het personeel snel en adequaat te alarmeren en te evacueren
 • Table-top ontruimingsoefening
  Het juist communiceren en afstemming met externe hulpverleners

 

Richtprijs cursus per deelnemer:

Meer informatie ontvangen