Basisveiligheid VCA

Informatie over de cursus

Basisveiligheid (VCA) voorheen ‘Veiligheid 1 (VVA-1)’ is een algemeen vormende cursus met betrekking tot de veiligheidswetgeving. Deze cursus bereidt voor op het examen ‘Basisveiligheid (VCA)’. Vanaf 1 januari 2000 is het bezit van het certificaat basisveiligheid verplicht voor alle operationele medewerkers in bedrijven die zijn gecertificeerd of het voornemen hebben te gaan certificeren volgens de VCA-norm.
basis vca

Duur: 1 dag

Doelgroep: Medewerkers uit organisaties die zijn gecertificeerd of willen certificeren conform VCA-norm.

Groepsgrootte: 10 tot 19 personen

Aanpak
De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 •  Arbowet: wetten, plichten en rechten
 • Risico’s en preventie: begrippen en maatregelen
 • Gevaarlijke stoffen: blootstelling, soorten stoffen en informatie
 • Brand- en explosiegevaar: verbranding en blusmethoden
 • Gereedschapsmachines en handgereedschappen, gevaren bij lassen en snijden: elektrisch en autogeen lassen en snijden
 • Hijsen en tillen: struikelen en verstappen, hijsmiddelen en risico’s
 • Werken op hoogte: ladders en steigers
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen: toepassing van verschillende soorten PBM
 • Werkvergunningen en besloten ruimten: vergunningsplicht en risico’s
  In het laatste deel wordt een gedegen examentraining verzorgd.

Voor meer informatie over de inhoud van de cursus en actuele prijzen kunt u contact opnemen met een locatie naar keuze.