Keurmeester klimmaterieel en valbeveiliging

Informatie over de cursus

Het keuren van klimmaterieel, valbeveiligingsmiddelen en hijsmiddelen is een wettelijke verplichting sinds 1998. De keuringen kunnen in eigen beheer maar ook uitbesteed worden. Ook in de VCA checklijst is de jaarlijkse keuring van arbeidsmiddelen opgenomen. De training leidt op tot voldoende onderricht persoon in het kader van de Arbowet om zelfstandig keuringen aan deze middelen uit te voeren.

De cursus keuren kimmaterieel, valbeveiliging en hijsmiddelen bestaat uit een mix van een theorie en een praktijkgedeelte. Tijdens het praktijkdeel leren cursisten een inschatting te maken van verschillende typen beschadigingen. Op deze manier is men na afloop van de cursus goed in staat klimmaterieel op veiligheid te beoordelen.

keurmeester klimmaterieel en valbeveiliging

Duur: 1 dag

Doelgroep: medewerkers die aangewezen zijn om periodiek elektrische apparatuur te inspecteren en repareren

Groepsgrootte: 10 tot 12 personen

Aanpak
Deze cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Onderwerpen die in het theoriedeel behandeld worden:

  • Keuring van ladders, trappen, rolsteigers, hijs- hef- en valbeveiligingsmiddelen;
  • Keuringsbevoegdheid;
  • Wetgeving: Arbowet,
  • Typen ladders, trappen, rolsteigers, hijs-, hef- en valbeveiligingsmiddelen;
  • Materiaalsoorten, kenmerken, constructief inzicht;
  • Uitvoeren keuringen aan klimmaterieel, valbeveiliging en hijsmiddelen;
  • Toepassen van checklijsten voor het keuren
  • Administratieve afhandeling van inspecties

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat Keurmeester NEN3140. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.

Voor meer informatie en bespreken van de mogelijkheden neem vrijblijvend contact op