Toolboxen

Informatie over de tooboxen

Werkgevers moeten volgens de Arbowet werknemers doeltreffend voorlichten over het werk in relatie tot arbeidsomstandigheden. In het kader van VCA** moet een bedrijf jaarlijks minstens tien toolboxmeetings houden. Een toolboxmeeting is een periodieke bijeenkomst, met als doel de arbeidsveiligheid in het dagelijks werk te bevorderen aan de hand van een specifiek onderwerp. Bij VCA* wordt dit aanbevolen als middel voor structurele voorlichting. Volandis heeft voor verschillende onderwerpen gratis kant en klare toolboxen. Zie onderstaand overzicht.

Een toolboxpakket bestaat uit:

  • Korte PowerPoint presentatie (met uitleg voor presentator onder de dia’s)
  • Informatie om te onthouden (PDF om uit te delen aan werknemers)
  • Factsheet met achtergrondinformatie (PDF voor leidinggevenden)
  • Aanwezigheidsformulier (Word-document)
logo Volandis

Je toolboxmeeting wordt nóg interessanter als je in de powerpointpresentatie foto’s uit jouw eigen bedrijf toevoegt. Op die manier zijn de situaties voor je werknemers direct herkenbaar. Je kunt ook helemaal een onderwerp uit de eigen praktijk behandelen. Bijvoorbeeld:

  • Laat medewerkers zelf foto’s maken van situaties op het gebied van gezond en veilig werken die ze opvallend vinden of waar ze vragen over hebben. Besteed daar een toolboxmeeting aan.
  • Bekijk welke onderwerpen er in de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) staan en besteed hier aandacht aan. De taakrisicoanalyses, LMRA of VGM voorlichting uit de VCA kunnen ook goede input vormen.
  • Bekijk in het V&G-plan wat er de komende periode speelt op het gebied van veiligheid.
toolboxen

Bekijk hieronder een aantal toolboxen die we aanbieden. Ga naar de website van Volandis om alle toolboxen te bekijken. 

Toolbox Werken met ladders en trappen

Deze toolbox geeft informatie over:
- De gevaren die zich voordoen bij het werken op een ladder of trap
- Wanneer een ladder of trap wel of niet mag worden gebruikt
- Waar op moet worden gelet bij het gebruik van een ladder of trap

Toolbox Lichamelijke belasting

Deze toolbox geeft informatie over: Deze toolbox geeft informatie over:
- De verschillende vormen van lichamelijke belasting
- De mogelijkheden om belasting te verminderen.

Toolbox Kwartsstof

Deze toolbox geeft informatie over:
- Kwartsstof in de bouw
- De maatregelen die werkgevers en werknemers daartegen kunnen nemenToolbox Veilig werken op hoogte

Deze toolbox geeft informatie over:
-De specifieke risico's die bij het werken op hoogte kunnen optreden
- De maatregelen die werkgevers en werknemers kunnen nemen om valgevaar te beperken