Veilig werken bij graafwerkzaamheden

Informatie over de cursus

Graafwerkzaamheden zijn niet zonder gevaar. Wanden van gegraven putten of sleuven kunnen instorten en bestaande leidingen, rioleringen of kabels kunnen beschadigd raken, waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat. Daarnaast bestaat er gevaar voor vergiftiging of verstikking als gevaarlijke dampen of gassen vrijkomen in of nabij een put of greppel. Het is ook belangrijk om duidelijke borden of barrières bij de openliggende sleuven te plaatsen om te voorkomen dat mensen struikelen, vallen of in de gleuf rijden. Deelnemers leren in deze cursus veilig te werken voor zichzelf en anderen.
Veilig werken bij graafwerkzaamheden

Duur: 1 dag

Doelgroep: Deze cursus is voor medewerkers die dagelijks betrokken zijn bij graafwerkzaamheden waar gevaarlijke situatie kunnen ontstaan. De cursus is zowel voor machinisten als voor grondwerkers. Er zijn geen toelatingseisen vereist.

Groepsgrootte: 10 tot 12 personen

Aanpak

Deze cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Arbeidsomstandighedenwet.
  • Veilig graven van sleuven en taluds.
  • Stutten en stempelen van sleuven.
  • Kabels en leidingen ophangen en beschermen.
  • Sleuven aanvullen.

Voor meer informatie over de inhoud van de cursus en actuele prijzen kunt u contact opnemen met een locatie naar keuze. 

Locaties