Basiscursus AutoCAD

Informatie over de cursus

Aanleren van basiskennis welke nodig is om te kunnen werken met het programma AutoCAD.
autocad-architecture-toolset-large-1920x1048

Duur: 2 dagen

Doelgroep: De cursus is bedoeld voor mensen die onvoldoende kennis en vaardigheden hebben in het gebruik van het programma AutoCAD.

Groepsgrootte: 5 tot 6 personen

Aanpak
De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 •  Arbowet: wetten, plichten en rechten
 • Risico’s en preventie: begrippen en maatregelen
 • Gevaarlijke stoffen: blootstelling, soorten stoffen en informatie
 • Brand- en explosiegevaar: verbranding en blusmethoden
 • Gereedschapsmachines en handgereedschappen, gevaren bij lassen en snijden: elektrisch en autogeen lassen en snijden
 • Hijsen en tillen: struikelen en verstappen, hijsmiddelen en risico’s
 • Werken op hoogte: ladders en steigers
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen: toepassing van verschillende soorten PBM
 • Werkvergunningen en besloten ruimten: vergunningsplicht en risico’s
  In het laatste deel wordt een gedegen examentraining verzorgd.

Voor meer informatie over de inhoud van de cursus en actuele prijzen kunt u contact opnemen met een locatie naar keuze.