Waterdichte aansluitingen met lood en loodvervangers

Informatie over de cursus

De waterdichtheid van een gebouw(schil) is belangrijk en kennis van materialen en werkmethodes is noodzakelijk om een gebouw lang waterdicht te laten zijn. Nieuwe eisen en nieuwe materialen vragen om ander vakmanschap dan vroeger en deze cursus brengt medewerkers weer op het niveau dat tegenwoordig nodig is.
RSF1346

Duur: 1 dag

Doelgroep: Werknemers

Groepsgrootte: 10 tot 16 personen

Aanpak

De cursus is theoretisch met veel praktijkvoorbeelden, waarbij niet alleen aandacht wordt besteed aan de juiste wijze van bouwen, maar ook aan veel voorkomende fouten die gemaakt worden.

Behandelde onderwerpen:

  • Alternatieven voor lood
  • Folies
  • Vinylslabbes
  • Bitumenband en combinaties daarvan

Behandelde waterdichte aansluitingen:

  • Fundering- gevel/vloer
  • Kozijnaansluitingen
  • Geveldragers en gevelbanden (inwendige hoeken)
  • Dakvoet, gevel/dakaansluitingen (loketten)

Neem voor meer informatie over cursussen contact op met de locaties.